Actualités

Pravind Jugnauth à la Hindu House : «Ena ban tet brile ki anvi kre divizion dan pei»

Pravind Jugnauth

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, invité d’honneur d’une cérémonie pour rendre hommage à l’ancien président de la Hindu House, Veerendra Ramdhun, le mercredi 27 novembre, à Cassis, a profité de l’occasion pour mettre en garde la population. « Nou bizin fer atansyon a bann tet brile. Nou finn pas par enn evenman e nou finn trouve ki manyer ena dimounn la pou amenn divizion. E si bizin met dife dan pei pou zot kapav atenn zot lobzektif, zot pa pou ezite. Nou bizin res vizilan. Bizin pran prekosyon e bizin, kouma enn lepep model, pa tom dan sa latrap la. Nou bizin dir bravo a la popilasyon morisien ki finn azir de fason exempler », a déclaré le Premier ministre.

Pravind Jugnauth, qui a aussi commenté la tenue des dernières élections générales et des contestations, a ajouté : « Nous avons été un exemple dans le monde en ce qui concerne cet exercice démocratique. Nou fek pas par enn eleksyon zeneral. Se enn model. Se enn lexamp. An tou ka bann obzervater etranze ki tinn vini inn salye nou pou la manyer eleksyon finn deroule dan lape ek dan kalm. Seki finn gagne kontan, seki finn perdi pa kontan. Kouma mo mem dan le pase mo ti perdi, me mo finn aksepte. Mo pa ti tir lay apre eleksyon. Que voulez-vous ! Pa tou dimounn ki azir parey. » 

Pravind Jugnauth a aussi longuement parlé des réalisations de l’ancien président de la Hindu House, Veerendra Ramdhun, emporté par la maladie en octobre 2019. « Li ti anvi inir bann hindou me li ti osi al o dela de sa. Li ti touzour rod inir tou bann kominote pou ki ena larmoni ek stabilite dan pei. Se pou sa mo bizin dir mo ladmirasyon. A sak fwa mo finn zwenn li pou diskite, li ti lager pou lasosyete ek pei. Zame li pa finn demann mwa ou sir Anerood enn kitsoz personel pou li ou pou so fami. »

Pravind Jugnauth a dit regretter la perte d’une personne avec autant de connaissances et de sagesse. « Li pa ti ena bel bel ledikasyon, me sa kantite konesans li ti ena la… Ena dimounn ki ena bel bel diplom pa ti ena refleksyon ki li ti ena. »

 

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !