Actualités

À la célébration du Divali par la SDTF - Navin Ramgoolam : «La clé ou destin dan ou lamin»

Le leader du Parti travailliste (Ptr) et de l’Alliance Nationale, Navin Ramgoolam a choisi, lors de son intervention à l’occasion des célébrations de Divali organisées ce vendredi 25 octobre, par la Sanatan Dharma Temples Federation (SDTF) à Réduit, de puiser des livres sacrés de l’hindouisme. 

Il a demandé à ceux présents de maintenir leurs objectifs bien en vue pour les élections générales du 7 novembre. Il a fait une comparaison avec la morale de cette fête et les événements à Maurice. « Moral sa zistwar la dir ki, Bharat frer Ram inn refiz pran tronn akoz li kone li pa inn gayn sa legitimeman. Lerla Ram ki ti exile pendan 14 zan finn retourne, dimoune inn ekler so sime avek la limyer. Divali ve dir viktwar di byen lor le mal. Ene zafer dir rend à César ce qui appartient à César », a soutenu Navin Ramgoolam.

Le leader des rouges a aussi fait état de ceux qui ont été frustrés de n’avoir pas obtenu d’investitures. « Dan period elektoral ena dimounn inn travay, zot pas inn gayn ticket me zot tou kone ki ena enn interet final, enn lobjectif byen kler pli divan. Ou bizwin ena Bhakti ek Shakti. La sincérité et loyauté konte », explique Navin Ramgoolam.

Ban dimoun intelizan kone kisanla bizwin vote"

Le leader de l’Alliance Nationale a par la suite mis en garde contre les « trik » susceptibles d’être utilisés par  l’adversaire, avant d’ajouter qu’il n’y a pas d’obstacle infranchissable, tout en demandant à ses troupes de rester  vigilants. «Kan Rawan fer ban trik pou kokin Sita, li ressi kifer. Akoz Sita pa finn ekoute, li finn al rant dan enn la trapp. Ena enn koze ki dir ou pa pran tou kitsoz pour aki. Pa kraw eleksyon ganye davanss sa. Kan fini voter isi bizwin veye kan kass bwatt akoz kapav ena trikaz. Kan ou rod fer ditor ou prossin li retourn kont ou sa. Kan Rawan kokin Sita amene li dan lanka. Hanuman met dife, zis lakaz frer Rawan pa brile akoz li ti swiv sime la limyer. Kan ou fouy enn trou pou ou kamouad ou mem pou rant dan trou la. Le bien pou touzour victorie sur le mal. Kan Ram retoune 14 banane apre larou finn tourne. Isi 5 banane larou la pe tourne la. Tou kitsoz arrive pou enn rezon. Parfwa ban imain fer komplot pou fer ditor, nou bizwin servi nou lespri et nou bizwin kone ki nou lobzektif ete et fer seki bizwin fer vot blok pou lallyanss nasyonal. »

Le président de la SDTF lance son mot d’ordre

Rajendra Ramdhean, président de la SDTF a, pour sa part, lancé son mot d’ordre pour ces élections. «  Ban dimoun intelizan kone kisanla bizwin vote », a lancé le président de la fédération. 

« Bondie kone ki li fer, li permett sertenn zafer arive pou ki nou kapav Kompare ant bann voryen. Dimoun onett pass par la port, isi p pass par limpost, Welfare State, Sir seewoosagur Ramgoolam ki finn done. Kot nou p alle dimoun p dir pa vot MSM. Be kisanala nou bizin voter ? Zot kone ki bizwin fer, se ki intellizan pou kompran. »

 

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !