Blog

[Blog] Azordi nou bisin aprann viv ensam pou nou lavenir

Bondié inn béni mwa pou mo richess natirel, 
Mo ene zil, kot ena tou espess, dan ene biodiversité magik
Ici lhumain inn sorti de 4 coin lemonde pu viv dan ene paradi ,

Zot inn met en plass enn richess ciltirel unik,
Monn abrit zot, nouri zot et trouv zot grandi couman mo prope zenfan
Mo fier ki monn abrit lhumain avec douceur, couman ene mama

Malheureusement avek létan, mo lasanté  p coumenss  dégradé
Ena ene exploitation exesif de mo later et mo lamer,
Mo biodiversité p perdi so vrai valeur
Lhumain inn blier ki mo indispensab pou zot survi 

Si lhumain pa sanz direksion,
Prosain zenerasion pou soufer avec bann dézast crisial
Pren consciense ki mo perte pou iréparab
Zot zenfan pou subir ene ignoranss egoiss
Kot so rézilta pou impardonab

Pou lamour nou lanatir, 
Lamour ou zenfan
Lamour enver twa
Reflesi lor simin ki zot ine pren et so consekenss

Azordi nou bisin aprann viv ensam pou nou lavenir
Mo demann twa ene solidarité kot tou vivan pou défann nou later 
Ou zenfan mérit ene héritaz avec amour et dignité 
Kot zot tou pou remercian.

Sov nou richess natirel
Sov lheritaz to zenfan,
Sov lavenir morisien
Sov mwa!

Lhumain bizin pren conscienss ki nou lavenir en péril si nou pa sanz direksion
Ensam zot kav sanz direksion

Monte to solidarité avec ene partaz massiv de mo mesaz

Nou lavenir dan to lamain

Yoann Monty
 

 

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !