Législatives 2019

Montagne Blanche/Grande-Rivière-Sud-Est - Ramgoolam : «Sa eleksyon la osi inportan ki eleksyon pou lindepandans»

Le leader du PTr s’adressant à ses partisans.

Il est 20 h 30. Ambiance politique à Montagne-Blanche/Grande-Rivière-Sud-Est (10). « Dan eleksyon ena sirpriz. Sa eleksyon la osi inportan ki eleksyon pou lindepandans », a déclaré Navin Ramgoolam, le lundi 21 octobre à Écroignard.

«  Dan lavi nou ena enn mision, nou pou viv ek nou pou mor. Si mo kapav ed dimounn mo pou fer li. Pou mwa sak dimounn konte. Pa fer distinksyon kan ou donn dimounn ou lot la me mem pa bizin kone kan ou ed dimounn. Mo anvi morisien respire. Zis fami ki sa ansien gouvernman ti proteze. Sa gouvernman inn ankouraz boukou gambling. Mo pou gard kontak ar sak dimoun si mo eli. Ou pa bizin pas par azan. Pa get cast, vot blok pou riptir ».

Il a aussi critiqué le gouvernement sortant. « Ena dimounn dan sa pei anvi pran tou pouvwar malgre nou viv dan enn demokrasi. Less mo dir zot ki Hurdoyal ti vin guet mwa pou gagn tiket. Monn dir li tonn al get bolom mentor. Li dir moi non et apre li dir moi : Ou flat Ramgoolam ou pa gagn tiket. Mo dir li less destin fer so travay. Li vinn guet mwa pou gagn permi pou van zanana. Si sa li pa rekonet ki mo finn ed li. Li pena rekonesans. Enn dimounn koumsa pou rant dan parleman ». 

Navin Ramgoolam a aussi révélé que c’est un «prêtre chrétien qui habite à l’étranger» qui lui a conseillé de se porter candidat au no 10. « Li dir mwa ou pena pret hindou ? Li dir zot ti bizin fini dir ou kan ou poz dan enn sirkonskripsion pa poze kot ou papa so lekor inn brile. Ou bizin al rode kot so gran fami sorti dans sirkonskripsion 10. Mo panse li ena rezon seki linn dir ».

Les trois candidats qui brigueront les suffrages sous la bannière de l’Alliance Nationale (PTr-PMSD-Mouvement Jean-Claude Barbier) dans la circonscription no 10 (Montagne Blanche/ Grande-Rivière-Sud-Est) sont : Dr Navinchandra Ramgoolam, Jim Seetaram (anciens ministres des Coopératives) et Reza Saumtally, directeur d’Ocep, natif de Montagne-Blanche.

En chiffres

  • 52 835 votants
  • 18 centres de vote
 

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !